Draugiem iPhone
Draugiem.lv aplikācija ļaus Tev vienmēr būt pieskāriena attālumā no Taviem draugiem, sūtīt viņiem vēstules, skatīties galerijas un sekot jaunumiem profilos. Lai draugi allaž zinātu, kur Tevi sastapt, izmanto Vietas - iespēju norādīt savu aktuālo atrašanās vietu. Ērti, vienkārši un bez maksas. Ienāc un pārliecinies.
Šo aplikāciju lieto:
  • un 68198 citi