Spēles

Draugiem.lv logo - horizontāls


Lejupielādēt .pdf (CMYK drukai)
Lejupielādēt .pdf (RGB)
Lejupielādēt .png (RGB)
Lejupielādēt .svg (RGB)

Draugiem.lv logo - vertikāls


Lejupielādēt .pdf (CMYK drukai)
Lejupielādēt .pdf (RGB)
Lejupielādēt .png (RGB)
Lejupielādēt .svg (RGB)

Draugiem.lv logo - mobilā aplikācija


Lejupielādēt (PNG)

"Ieteikt draugiem" pogas
Draugiem.lv Pases pogas