Mobilā platforma

Par reklāmām un izdevīgākiem piedāvājumiem
sazinies ar draugiem.lv reklāmas nodaļu,
zvanot pa tālr. +371 67271805 vai arī

Reklamē savu uzņēmumu liekot, lietā Draugiem.lv mobilo aplikāciju platformu, Tev izdosies piesaistīt mūsdienu mobilās paaudzes uzmanību un ielikt stabilus pamatus sava uzņēmuma nākotnei.

Cik aktuāls būs Tavs uzņēmums pēc diviem, pieciem un desmit gadiem, vai nākotnes sabiedrību uzrunās Tava uzņēmuma komunikācija?


Kas ir mobilo aplikāciju platforma?

Mobilo aplikāciju platforma ir reklāmas veids, kas ir īpaši pielāgots un labi nolasāms iPhone un Android mobilo telefonu lietotājiem. Lielisku ideju pārvēršot dizainā, segmentējot auditoriju, kuru vēlies uzrunāt, mēs Tev izveidosim efektīvu mobilās aplikācijas reklāmu.


Kāpēc izvēlēties mobilās aplikācijas reklāmu?


  • SASNIEDZ AKTĪVO MĒRĶAUDITORIJU - Mobilo aplikāciju reklāmas ir labākais veids, kā Tev piesaistīt to auditorijas daļu, kas maina plašsaziņas līdzekļu lietošanas paradumus, atsakoties, piemēram, no stacionāriem datoriem. Tā pārsvarā ir radošo nozaru speciālisti, uzņēmēji un, kas svarīgi, maksātspējīgi cilvēki.
  • RISINĀJUMS AR AUGSTIEM REZULTĀTIEM - Pieredze rāda, ka mobilās platformas reklāma īsā laika posmā spēj veidot lielu lietotāju plūsmu uz klienta norādīto lapu.
  • ATBALSTS PERFEKTAM REZULTĀTAM - Aicinām Tevi sazināties ar mums, mēs Tev detalizēti izstāstīsim, kā mobilo aplikāciju platformas palīdzēs veicināt Tava uzņēmuma popularitāti un stabilitāti, turklāt Tu iegūsi vērtīgu informāciju, kā draudzēties ar jaunām tehnoloģijām un izmantot tās savā labā.