HTML baneru specifikācija

HTML faili ir jāsagatavo ZIP (.zip) formātā. Tajā ir jāiekļauj index.html fails un citi faili, kuri ir nepieciešami. Zip failā ir jāiekļauj tikai tie faili, kuri tiek izmantoti noteiktam banerim.

Ko iekļaut?
  • index.html failu. Šis fails skaitīsies kā ieejas fails, kurš tiks ielādēts caur iframe. Tajā ir nepieciešams iekļaut citus failus, kuri tiks izmantoti noteiktajam banerim;
  • citi faili, kuri tiek izmantoti banerī (bildes, js, css faili).

Ko nevajag iekļaut?
  • Nevajag iekļaut citus .zip failus. Būs iespējau augšupielādēt tikai vienu .zip failu, un ja tajā .zip failā atradīsies vēl citi .zip faili, tas tiks uzskatīts par nederīgu.
  • Faili, kuri netiek izmantoti banerī, piemēram, kaut kādi backup faili, kuri nav pieminēti nevienā citā failā.
  • Ārējo resursu failus. Ja ir nepieciešams izmantot kādu javascript bibliotēku vai ko citu, tad tos ir nepieciešams iekļaut faila formātā iekš .zip faila, nevis norādīt uz ārējo resursu.

Atļautie formāti:

.zip failā var ievietot šāda tipa failus:

html;
png;
jpg;
jpeg;
gif;
svg;
js;
css;
xml;
json.

Ja .zip failā būs citi failu formāti, tad to nebūs iespējams augšuplādēt. Maksimālais failu skaits .zip failā ir 100.

Piemērs, kā jāizskatās un kam jābūt iekšā .zip failā:

index.html;
image1.png;
image2.png;
css/style.css;
js/library1.js;
js/library2.js;
images/img1.jpg;
images/img5.gif;
images/picpic.svg;
settings.xml;

HTML banner specs

HTML files should be prepared in ZIP (.zip) file format. The .zip file should consist of index.html file and other files, which are referenced by the html file.

What to include?
  • index.html file. This file is an entry point which will be loaded via iframe. You need to reference other files which will be used for this banner;
  • other files which will be used in the banner (photos, js, css files etc.).

What not to include?
  • No other .zip files (.zip within .zip). Only one .zip file upload will be available and if it will reference other .zip files you won't be able to upload this .zip file.
  • Files which are not being used, for example, backup files which are not referenced by the html file.
  • No external resources. If you need to reference js library or anything else, it should be included in the .zip file.

Allowed file formats:

You may include such files in .zip file:

html;
png;
jpg;
jpeg;
gif;
svg;
js;
css;
xml;
json.

If any other file formats will be referenced in the .zip file you won't be able to upload it. Maximum number of files included in .zip file is 100.

Example how your .zip file should look:

index.html;
image1.png;
image2.png;
css/style.css;
js/library1.js;
js/library2.js;
images/img1.jpg;
images/img5.gif;
images/picpic.svg;
settings.xml;