Prasības

  • aizpildi datus par sevi un citu prasīto informāciju
  • veic priekšapmaksu
  • jautājumam jābūt ar vairākām atbildēm (līdz 6 atbildēm)
  • jautājuma garums ir līdz 150 zīmēm, vienas atbildes garums ir līdz 65 zīmēm
  • vismaz vienai atbildei jābūt neitrālai (piem., “cits”, “cits variants” vai tml.);
  • saites teksta garums ir līdz 65 zīmēm
  • iespējams pievienot klienta logo, kas jāatsūta atsevišķi vektoros vai .png formātā uz caurspīdīga fona
  • mēs veicam reklāmas izskatīšanu 2 darba dienu laikā
  • izmaiņas iespējams veikt tikai ar Draugiem.lv saskaņojumu (reklama@draugiem.lv)
  • jāievēro Reklāmas noteikumi