Populārāko oficiālo lapu Top 30 ir veidots, balstoties uz aritmētisku summu no visu mēnešu lapu TOP 100 rezultātiem. Ja lapa kādā mēnesī nav bijusi Top 100, šajā mēnesī reitinga punkti netiek piešķirti. Tas nozīmē, ka TOP 30 atspoguļo stabili augstus rezultātus visa gada laikā.

Lai rezultāti būtu interesantāki, izveidojām arī atsevišķus Top 6 katrā no četriem mērījumu kritērijiem. Arī šeit, tāpat kā Top30, rezultāti ir aritmētiska summa no visu mēnešu lapu Top 100 rezultāta konkrētajā kritērijā.

TOP 30 LAPAS
Ieteikt
AUGŠANA
Mēs ticam, ka strauji augošas lapas ir pelnījušas vietu topā. Augšanas kritērijs tiek rēķināts balstoties uz lapas sekotāju procentuālo pieaugumu, ņemot vērā kopējo lapas sekotāju skaitu.

Piemērs: lapa ar 200 sekotājiem iegūstot klāt 200 sekotājus (100% pieaugums) būs zemāk topā, kā lapa ar 10 000 sekotājiem, kas iegūst klāt 5 000 sekotājus (50% pieaugums), jo tiek piemērots cits svara koeficients lielāka lapas sekotāju skaita dēļ.
LOJALITĀTE
Mēs ticam, ka draugiem.lv lapas ir rīks, ar kuru ir jāstrādā ilgtermiņā. Lojalitātes mērījums tiek izmantots, lai izceltu tās lapas, kuras ar saviem sekotājiem strādā ilgtermiņā. Jo vairāk lapu apmeklē sekotāji "ar stāžu", jo lapa atrodas augstāk topā. Šajā kritērijā tiek ņemts vērā arī tas, cik bieži konkrētā mēneša ietvaros katrs sekotājs apmeklē lapu.

Piemērs: lapa, kuru apmeklē 100 sekotāji, kas pieteikušies sekot pirms 6 mēnešiem būs stipri augstāk topā, nekā lapa, kuru apmeklē 500 sekotāji, kas ir pievienojušies lapai tikai šomēnes. Lapa, kuru 100 sekotāji apmeklē katru dienu būs augstāk topā par lapu, kuru vienu reizi mēnesī apmeklē 1000 sekotāji.
RUNĀ IETEKME
Runā ir viena no iespējām, kā komunicēt ar lapas apmeklētājiem ikdienā. Ja lapas runā saturu cilvēki iesaka tālāk, tas ir viņiem vērtīgs. Šajā kritērijā tiek ņemts vērā runā ierakstu ieteikšanas skaits un pašu runā ierakstu skaits. Anomāliju novēršanas nolūkos netiek ņemti vērā runā ieraksti ar milzīgu ieteikumu skaitu.

Piemērs: ja lapa mēneša ietvaros izveido 10 runā ierakstus, no kuriem viens vai vairāki ir "1000. ieteicējs saņem balvā iPhone", tad topa aprēķinos šis ieraksts ar anomāli lielu ieteikumu skaitu netiks ņemts vērā.
AUDITORIJA
Ne visi lietotāji, kas apmeklē lapas, kļūst par to sekotājiem, arī šī apmeklētāju skaita svars tiek iekļauts topa aprēķinos.
Ieteikt