Kļūdas / Ieteikumi

Lūdzam pirms kļūdas (ieteikuma) ziņojuma nosūtīšanas vēlreiz pārlasīt savu kļūdas (ieteikuma) ziņojumu un padomāt, vai tas ir pietiekami saprotams un tas izklāsta problēmu. Mums pienāk neskaitāmi daudz kļūdu (ieteikumu) ziņojumi ar tekstiem "Es nevaru .....", ".... nenotiek" bez jebkādiem paskaidrojumiem par to, ko jūs vispār cenšaties panākt vai izdarīt. Esiet lūdzu tik laipni un mēģiniet mazliet detalizētāk izklāstīt problēmas būtību. Tādējādi mēs kļūdas (ieteikumus) varēsim novērst daudz ātrāk. Paldies!